Title:
Digital terrengmodell 10 m , UTM 35
Korttype: DTM - Digital terrengmodell, Datastruktur: DTM, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nasjonalt

Landsdekkende digital terrengmodell med 10 meters oppløsning. Terrengmodellen gir høyden over havet for punkter på bakken i et rutenett på 10 x 10 meter. 

Modellen er egnet til planlegging, prosjektering og landskapsanalyser på et mer overordnet nivå. Grunnlaget er de best tilgjengelige høydedata og det antas en punktnøyaktighet på fra ± 2-3 meter til ± 4-6 meter avhengig av detaljering og nøyaktighet på grunnlagsdataene. Hver fil dekker et område på 50 x 50 kilometer. Filene er lagret i DEM-formatet til USGS og er pakket med win-zip. Alle filene har EUREF89 som datum.

Denne grid-modellen er produsert i tre ulike UTM - soner med forholdsvis stor overlapp mellom sonene.

  • Finnmark og den østre delen av Troms er produsert i UTM sone 35.

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg?

1. Velg et område i kartet

Hvis datasettet er landsdekkende, er datasettet allerede valgt.
Dersom datasettet er oppdelt i kommune, fylke, region eller i tiles, må du velge det ønskede område ved å klikke i riktig kommune/fylke/region/tile. Det valgte området markeres og navnet på filen legges i listen under kartvinduet. Du klikker i samme omåde for å fjerne markeringen og navnet fra listen over valgte filer.
 
2. Velg format og projeksjon
Det valgte formatet og projeksjonen fremgår av navnet på produktet. I noen tilfeller vil datasettet også være tilgjengelig i annet formet eller projeksjon. Alternativet kan da velges i listen til høyre for kartutsnittet.
 
3. Velg ”Legg i kurv”
Du vil få en tekst over kartet som bekrefter at valgt(e) datasett er lagt i kurven.
 
 
Du kan navigere i kartet ved å bruke musehjulet for å zoome og dra med musen for å panorere (flytte rundt i kartet).
 
Du kan lese mere om datasettet via linkene nederst på venstre side.