Title:
Digital terrengmodell 50 m , UTM 33
Korttype: DTM - Digital terrengmodell, Datastruktur: DTM, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nasjonalt

Landsdekkende digital terrengmodell med 50 meters oppløsning. Terrengmodellen gir høyden over havet for punkter på bakken i et rutenett på 50 x 50 meter. Dette er en grovere modell enn 10 meters modellen. Den inneholder bare ett høydepunkt der 10-meters modellen inneholder 25 punkter for samme område.

Modellen er egnet til planlegging, prosjektering og landskapsanalyser på et mer overordnet nivå. Høydeinformasjonen som ligger til grunn for terrengmodellen er høydedata fra N50 Kartdata og vegdatabasen Vbase. Det antas en punktnøyaktighet på  ± 4-6 meter avhengig av detaljering og nøyaktighet på grunnlagsdataene. Hver fil dekker et område på 100 x 100 kilometer. Filene er lagret i DEM-formatet til USGS og er pakket med win-zip. Alle filene har EUREF89 som datum.

Denne grid-modellen er produsert i  UTM - sone 33

Tilgjengelig versjon: Desember 2007

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg?

1. Velg et område i kartet

Hvis datasettet er landsdekkende, er datasettet allerede valgt.
Dersom datasettet er oppdelt i kommune, fylke, region eller i tiles, må du velge det ønskede område ved å klikke i riktig kommune/fylke/region/tile. Det valgte området markeres og navnet på filen legges i listen under kartvinduet. Du klikker i samme omåde for å fjerne markeringen og navnet fra listen over valgte filer.
 
2. Velg format og projeksjon
Det valgte formatet og projeksjonen fremgår av navnet på produktet. I noen tilfeller vil datasettet også være tilgjengelig i annet formet eller projeksjon. Alternativet kan da velges i listen til høyre for kartutsnittet.
 
3. Velg ”Legg i kurv”
Du vil få en tekst over kartet som bekrefter at valgt(e) datasett er lagt i kurven.
 
 
Du kan navigere i kartet ved å bruke musehjulet for å zoome og dra med musen for å panorere (flytte rundt i kartet).
 
Du kan lese mere om datasettet via linkene nederst på venstre side.