Kurv

Kurven er tom

Valg av produkt

Flere ti-talls produkter er lagt ut for nedlasting. Ved hjelp av "dropdown"- feltene øverst har du mulighet for å filtrere på følgende fire kategorier:

 

 • Karttype
  Datasettene er delt opp i et antall hovedtyper, f.eks Stedsnavn, Topografiske kart og administrative grenser.

 

 • Aktualitet
  Alle datasett finnes i en akutell utgave; altså den nyeste versjonen av datasettet. Noen typer datasett finnes dessuten i historiske utgaver. Vær oppmerksom på at noen datasett kan komme i årsversjoner, og vil derfor kunne være nesten et år gammelt selv om det er det nyeste. De fleste datasett oppdateres kontinuerlig (daglig), men av produksjons- og kvalitetshensyn gjøres utrekk for nedlasting alikevel periodisk.

 

 • Datastruktur
  Datasett er delt opp i forskjellig struktur, vektor, raster eller digital terrengmodell. Data i rasterformat (f.eks. TIFF eller JPEG) er oftest bildefiler. Data i vektorformat (SOSI eller geoJSON) består av punkter, linjer og polygoner -  For å se på og/eller bruke vektordata trenger du et program, som kan håndtere vektordata, f.eks. en GIS- eller CAD-applikasjon. 

 

 • Dataskjema
  I løpet av kort tid vil enkelte datasett utgis på i henhold til et felles europeisk dataskjema - INSPIRE skjema. INSPIRE-harmoniserte data har samme innhold eller en delmengde av innholdet av den nasjonale versjonen av datasettet