Hjelp

Finn datasettet du har bruk for
Under menyen Geodataprodukter er det listet en lang rekke med geodatasett. Datasettene er kategorisert i forhold til type, aktualitet , datastruktur og dataskjema som gir deg muglihet for å filtrerre og kun se de kategorierne du er interessert i: 

 • Karttype
  Datasettene er delt opp i et antall hovedtyper, f.eks Stedsnavn, Topografiske kart og administrative grenser.
 • Aktualitet
  Alle datasett finnes i en akutell utgave; altså den nyeste versjonen av datasettet. Noen typer datasett finnes dessuten i historieke utgaver. Vær oppmerksom på at noen datasett kan komme i årsversjoner, og vil derfor kunne være nestn et år gammelt selv om det er det nyeste. De fleste datasett oppdateres kontinuerlig (daglig), men av produksjons og kvalitetshensyn gjøres utrekk for nedlasting alikevel periodisk.
 • Datastruktur
  Datasett er delt opp i forskjellig struktur, vektor, raster eller digital terrengmodell. Data i rasterformat (f.eks. TIFF eller JPEG) er oftest bildefiler. Data i vektorformat (SOSI eller geoJSON) består av punkter, linjer og polygoner -  For at se på og/eller  bruke vektordata trenger du et program, som kan håndtere vektordata, f.eks. en GIS- eller CAD-applikasjon. 
 • Dataskjema
  I løpet av kort tid vil enkelte datasett utgis på i henhold til et felles europeisk dataskjema - INSPIRE skjema. INSPIRE-harmoniserte data har samme innhold eller en delmengde av innholdet av den nasjonale versjonen av datasettet

Les mer om det enkelte geodatasett
Når du velger et geodatasett i listen, får du adgang til å se og lese mere om produktet. Det er - i de fleste tilfeller – mulighet for å se det valgte geodatasettet i et kartvinduet, og det er lenker til ytterligere beskrivelse av datasettene på Kartkverkets hjemmeside eller direkte inn i metadatakatalogen.

Velg format
De fleste datasettene er lagt ut i SOSI-format eller GeoJSON. Dette er format Kartverket bruker og har tilgjenglig. Vi regner med å utvide antallet formater i fremtiden. Hvilke formater vil være basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra dere. Rasterkartene er imidlertid i TIFF-format og kan brukes av de fleste.

Velg datasett, legg i kurven og last ned
I kartvinduet velger du det – eller de – utsnitt, som du ønsker, og legger det i kurven. Er det et landsdekkende datasett er det forvalgt og klart til å bli lagt i kurven. Du kan legge til flere datasett i kurven, eller slette datasett fra kurven, før du går videre til å utføre nedlastingen.

Nedlastning av datasett
Når du har gjennomført en bestilling får du adgang til en oversikt over de bestilte datasettene (menyen Mine downloads). Her kan du velge "download" av hvert utsnitt (datafiler). Du har mulighet til laste ned bestilte filer i en periode på 24 timer. I oversikten kan du se alle de bestillinger som ennå ikke er utløpt og dermed aktive. Du kan også se størrelsen på hver enkelt fil.

Kontakt

Har du spørsmål til hvordan du oppretter en bruker eller til nedlastingsløsingen?

 

Vårt kundesenter kan hjelpe deg med svar på dette:

 

E-post: kundesenter@kartverket.no

Tlf: 08700

 

Annen informasjon

 

Les mere om tilgjengelige datasett her