Title:
N50 Kartdata, UTM33, hele landet, PostGIS
Korttype: Topografiske kart, Datastruktur: Vektor, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nasjonalt

N50 Kartdata er kartografisk redigert i forhold til presentasjonsregler tilsvarende hovedkartserien Norge 1:50 000. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Dataene er delt inn i følgende datasett:

  • Høyde: Høydekurve (20 m ekvidistanse), hjelpekurve, forsenkningskurve, trigonometrisk punkt og terrengpunkt.
  • Arealdekke: Hav, innsjø, elv og bekk, flomløp og tørrfall, tregruppe, skog, myr, åpent område, dyrket mark, bre, by- og tettbebyggelse, flyplass, industriområde, idrettsplass, steinbrudd/grustak, kirkegård, park, golfbane, alpinbakke og steintipp.
  • Samferdsel: Offentlig og privat bilveg, traktorveg, barmarksløype, vegsperring, sti, merket sti, jernbane, jernbanestasjon, bilferje- og passasjerferjestrekning.
  • Stedsnavn: Navn fra SSR med kartografiske egenskaper.
  • Bygninger og anlegg: Bygninger med bygningskode iht. Matrikkelen, campingplass, gruve, tank, fyr/lykt, mast, tårn, vindkraftverk, reingjerde, hoppbakke, skytebane, dam, rørgate, kai, molo, taubane, skitrekk, lysløype, kraftlinje, kraftspenn, spesiell punkt- og linjedetalj.
  • Administrative grenser: Administrative områder: Riks-, fylkes- og kommunegrense, grunnlinje og territorialgrense.
  • Restriksjonsområder: Naturvernområde, statsallmenning og skytefelt.

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg?

1. Velg et område i kartet

Hvis datasettet er landsdekkende, er datasettet allerede valgt.
Dersom datasettet er oppdelt i kommune, fylke, region eller i tiles, må du velge det ønskede område ved å klikke i riktig kommune/fylke/region/tile. Det valgte området markeres og navnet på filen legges i listen under kartvinduet. Du klikker i samme omåde for å fjerne markeringen og navnet fra listen over valgte filer.
 
2. Velg format og projeksjon
Det valgte formatet og projeksjonen fremgår av navnet på produktet. I noen tilfeller vil datasettet også være tilgjengelig i annet formet eller projeksjon. Alternativet kan da velges i listen til høyre for kartutsnittet.
 
3. Velg ”Legg i kurv”
Du vil få en tekst over kartet som bekrefter at valgt(e) datasett er lagt i kurven.
 
 
Du kan navigere i kartet ved å bruke musehjulet for å zoome og dra med musen for å panorere (flytte rundt i kartet).
 
Du kan lese mere om datasettet via linkene nederst på venstre side.