Velkommen

Kartverket tilbyr nå nedlastning av gratis kartdata. I første omgang er det lagt til rette for nedlasting av landbaserte data som Kartverket eier alene.

For at vi skal kunne ha muligheten til å informere om oppdateringer av datasettene og at du skal få en bedre brukeropplevelse i løsningen må du registrerer deg. Din registrering og brukeradferd vil hjelpe oss i arbeidet med å forbedre tjenesten.

Foreløpig ligger de fleste datasettene i formater beregnet for profesjonelle verktøy (SOSI). Kartverket vil gjennom erfaringer og tilbakemeldinger vurdere andre formater. Rasterkart er imidlertid i TIFF-format og kan brukes av de fleste.

Aktuelle datasett er delt inn i følgende hovedtemaer:

Vektor- og rasterkart

Vektorkart er geografiske data på vektorform som benyttes til kartframstilling. Vektordata består av punkter, linjer og flater. Rasterkart er kun et digitalt bilde av kartet og er ligner mest et papirkart.

Stedsnavndata

Stedsnavndata, til bruk for nettjenester, tabeller, lister eller til videre bearbeiding for bruk i forskjellige kartprodukter på land og sjø. Stedsnavndataene hentes fra Sentralt stedsnavnregister.

Terrengmodeller

En digital terrengmodell (DTM) er en modell som gir høyden på bakkenivå. Dette gir en tredimensjonal digital modell av terrenget. Filene kan brukes til planlegging, landskapsanalyser og visualisering.

Vegdata

Vegdata er viktige elementer i trykte kart og i bakgrunnskart på internett. Fagdata om veg og trafikk benyttes i stadig større grad, blant annet i forbindelse med transportplanlegging, bilnavigasjon etc.

Grenser

De offisielle administrative nivåene i Norge består av nasjons-, fylkes- og kommuneinndeling. Den minste statistiske inndelingen i landet er grunnkretser. I tillegg har vi postgrenser og maritime grenser som viser områder knyttet til havrett.

Illustrasjonskart

Illustrasjonskart som egner seg til bruk i små målestokker. Kartene kommer i flere formater: AI, EMF, JPG, PPT og TIFF. Du kan gjøre egne endringer på illustrasjonskartene i vektorformat..

Sjødata

Sjødata er til bruk for andre formål enn navigasjon. Sjødata innebærer sjømålingsdata, dybdedata (marine primærdata), sjø terrengmodeller og dybdekurver

Offisielle adresser

En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen

Geodesidata

Geodesi handler om å kartlegge endringer i jordas form, orientering og gravitasjonsfelt. Dette gjøres ved hjelp av instrumenter både på bakken og i verdensrommet

 

Informasjon om nedlasting

Bruk lenkene til hovedtemaene på denne siden for å gå direkte til hvert enkelt tema, eller velg "Geodataprodukter" fra menyen på toppen og bla deg frem til ønsket produkt.