Om nedlasting

Data.kartverket.no er Kartverkets selvbetjeningsløsning for nedlasting av geodata i form av ferdig produserte filer. Alle tilgjengelige data kan benyttes uten noen form for betaling. 

Du må registrere deg som bruker
Vi i Kartverket er interessert i å imøtekomme våre brukeres behov så godt som mulig. Du blir derfor bedt om å opprette en bruker i løsningen. Dette for at vi skal kunne ha muligheten til å informere om oppdateringer av datasettene og at du skal få en bedre brukeropplevelse i løsningen. Din registrering og brukeradferd vil hjelpe oss i arbeidet med å forbedre tjenesten.
 
Følgende data er tilgjengelige i løsningen:
 • Kartdata 1:50 000 - 1:5 mill
  Kartdata er topografiske data  på vektorform som benyttes til kartfremstilling. Vektordata består av punkter, linjer og flater.
 • Administrative grenser
  Kartverket har ansvaret for forvaltninga av ulike administrative grenser. Dette omfattar riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggende administrative grenser.
 • Stedsnavndata
  Stedsnavndata, til bruk for nettjenester, tabeller, lister eller til videre bearbeiding for bruk i forskjellige kartprodukter på land og sjø. Stedsnavndataene hentes fra Sentralt stedsnavnregister (SSR). 
 • Vegdata
  Vegdata er viktige elementer i trykte kart og i bakgrunnskart på internett. Fagdata om veg og trafikk benyttes i stadig større grad, blant annet i forbindelse med transportplanlegging, bilnavigasjon etc.
 • Digital høydemodell
  En digital terrengmodell (DTM) er en modell som gir høyden på bakkenivå. Dette gir en tredimensjonal digital modell av terrenget. Filene kan brukes til planlegging, landskapsanalyser og visualisering.

Produktinformasjon og status 
Du kan finne informasjon om datasettene på Kartverkets hjemmesider og du kan få status på tjenester og annet på status.kartverket.no

Hvis du trenger mer hjelp
Les mer under menyen Hjelp, kontakt Kartverkets kundesenter på tlf 08700 eller send e-post til post@kartverket.no

 

Kurv

Kurven er tom

Kontakt

Har du spørsmål til registering av bruker eller til nedlastingsløsningen, kan du kontakte vårt kundesenter på tlf 08700 eller pr e-post post@kartverket.no