Registrer ny bruker

Info

I Kartverket har vi et ønske om å møte våre brukeres behov så godt som mulig. Som grunnlag for dette ønsker vi å følge med på blandt annet hvilke typer brukere som laster ned de forskjellige typer data. Du blir derfor bedt om å registrere deg som bruker i Kartverktes nedlastingsløsning før du kan laste ned data.

Når du har registert deg vil du få tilgang til alle Kartverktes åpne data.

Har du spørsmål til opprettelsen av bruker eller til nedlastingen, kan du kontakte vårt kundesenter på telefon 08700 eller per epost til kundesenter@kartverket.no